Last edited by JoJozil
Friday, August 7, 2020 | History

2 edition of Kapitoly z dejin slovenskej literatury found in the catalog.

Kapitoly z dejin slovenskej literatury

E. Fordinalova

Kapitoly z dejin slovenskej literatury

Holleho idey v ideologii romantizmu

by E. Fordinalova

  • 2 Want to read
  • 25 Currently reading

Published by Veda in Bratislava .
Written in English


ID Numbers
Open LibraryOL20726648M
ISBN 108022406201

The history of Slovakia is part of the rich tapestry of the course of human events at the geographical and strategic crossroads of Europe. Yet, very little contemporary scholarship on Slovak history exists in English or is readily accessible to North American and Western European : Hardcover.   knihy na predaj 14/20 Karl May – V dračí Propasti Karl May – Černý myslivec Karl May – Dukátový dvúr Jack London – Morský vlk Sir Arthur Conan Doyle.

In: Slovacicum: kapitoly z dejín slovenskej kultúry. - Bratislava: AEP, - S. - ISBN AED39 Hulková, Marta: Štýlové premeny v dobovom repertoári a v domácej tvorbe od do storočia In: Slovacicum: kapitoly z dejín slovenskej kultúry. - Bratislava: AEP, - S. - ISBN Books published by Pavol Jozef Šafárik University; E-books for sale; Free e-books >.

Online knihkupectví - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Cizojazyčné knihy > Cizojazyčná naučná lit. > Slovensky > Ekonomie, obchod, finance. FAI53 Plašienková, Zlatica - Lalíková, Erika: Pohľady do slovenskej filozofie storočia: zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej (pri príležitosti životného jubilea Milana Zigu).


Share this book
You might also like
Shaggy dogs and black sheep

Shaggy dogs and black sheep

Solutions manual for Elementary statistics

Solutions manual for Elementary statistics

Quality samurai

Quality samurai

Gillray and Cruikshank

Gillray and Cruikshank

The Complete Car Cost Guide, 1992

The Complete Car Cost Guide, 1992

Russian-English integrated dictionary

Russian-English integrated dictionary

Straight Talk about Sex

Straight Talk about Sex

God thoughts

God thoughts

Sampling and analysis issues

Sampling and analysis issues

The Supai Group of Grand Canyon

The Supai Group of Grand Canyon

Boris Vallejo: Hindsight. His photographic art

Boris Vallejo: Hindsight. His photographic art

50 Low-Calorie Desserts

50 Low-Calorie Desserts

The night was made for murder

The night was made for murder

An introduction to the reading of Shakspere

An introduction to the reading of Shakspere

Kapitoly z dejin slovenskej literatury by E. Fordinalova Download PDF EPUB FB2

Karel J. Zákoucký ( — ). Národní hrdina generál Dr. Štefánik; Adolf Peter Záturecký ( — ). Slovenské hádanky; Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu.

Dielo obsahuje vedenie o svojej súčasnosti, resp. kultúrnej minulosti konkrétneho spoločenského väčšinou národného celku, ale Kapitoly z dejin slovenskej literatury book na univerzálnom historickom pozadí sa stáva vedením na vyššej úrovni, obohateným pribúdajúcimi poznatkami a skúsenosťami nielen národa, ale rastúcim zospoločenšťovaním jednotlivých národných kultúrnych hodnôt i celého ľudstva.

Kapitoly z dejín slovenskej literatúry druhej polovice storočia. Štúdium na Filozofickej fakulte UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2.

a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Zborník referátov z vedeckej konferencie o L'udovi Ondrejovovi usporiadanej v Martine novembrareferátov a diskusných príspevkov z vedeckého seminára o Dobroslavovi Chrobákovi usporiadaného v Martine mája by Vedecká Konferencia o Lúdovi Ondrejovovi (Book).

Jaroslav Toman is the author of Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury ( avg rating, 2 ratings, 0 reviews, published )/5(2). Strukturalizmus V Slovenskej Vede, Dejiny, Texty, Bibliografia. Anton Popovic. Matica Slovenská () Abstract This article has no associated abstract.

(fix it) Keywords Kapitoly Z Dejín Slovenskej Filozofie. Elena Slovenská Akadémia Vied & Várossov Author: Anton Popovic. Vysokoškolská učebnica Kapitoly z dejín slovenskej literatúry 2. polovice storočia spracúva tri špecifické literárnohistorické témy: v jej prvom vydaní to bola genéza povstaleckej/vojnovej prózy a tvorba prozaickej generácie vstupujúcej do literatúry v prvej polovici rokov.

vám poradí, jak vybírat Knihy. Máte vybrané filtry: Středočeské+kapitoly+z+dějin+okupace+ vám poradí, jak vybírat Knihy. Máte vybrané filtry: vybrane kapitoly z dejin baletu. Download Citation | Z dějin českého myšlení o literatuře: antologie k Dějinám české literatury / | V tomto uspořádání vyd.

Ve sv. podnázev na tit. s.: antologie k Author: Michal Přibáň. Online knihkupectví - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Státy, kultury, národy > Slovensko > Dějiny. The book A Man in History: Johan Huizinga and the Human Sciences offers an overview of the life and work of Johan Huizinga (–), considering its significance for the development of humanist thinking in the 20th century.

Besides Huizinga’s best-known works the book also analyzes his other studies such as Men and Ideas, Dutch Civil. Publishing activities in the years – by Eva Augustínová The period of – represented one of the most difficult phases in the history of the Slovak nation, particularly when focusing on the socio-political situation prevailing at that time in Austria-Hungary.

Kapitoly z dejín slovenskej literatúry, Hollého idei v ideológii romantizmu Fordninálová Eva 4,86 € 1,00 € -for-one-euro; Dejiny slovenského novinárstva do roku Ruttkay Fraňo 7,64 € 1,00 € -for-one-euro; Úvod do teórie verejnej správy Gašpar,Michal 5,50 € 1,00 € Pavol Žigo.

Nar.Lučenec. Študoval v r. – na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, medzitým v r. – na Štátnej univerzite v Tbilisi, Gruzínsko (slovenský jazyk – ruský jazyk – gruzínsky jazyk). PhDr., CSc., doc., prof. Od r. pracovník Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity.

Slovenská republika v medzinárodných súvislostiach. Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol.

s.r.o., s. APVVVega 2//27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republikyVega 2//10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín Všetky kapitoly pozostávajú z výkladového textu doplneného cvičeniami a z rôznorodých autentických textov: novinových správa, ústavných dodatkov, tlačových správ, tlačových konferencií, senátnych uznesení, recenzií a pod.

s cieľom doplniť a obohatiť informácie o. Kniha štúdií Jozef Felix ( – ) a cesta k modernej slovenskej romanistike vzdáva hold veľkej osobnosti slovenskej kultúry pri príležitosti výročia jeho narodenia, z rôznych aspektov ozrejmuje jeho originálny prístup k interpretácii, prekladaniu, recenzovaniu, vydávaniu i.

Dejiny slovenskej hudby – najstaršie hudobné pramene z územia Slovenska do konca storočia Žigo, Pavol a kol.: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry, AEPress, Bratislavap. – Hudobné tlače zo storočia v spišsko-šarišskej oblasti. Dejiny polske. literatury [Karel Krejci?] on *FREE* shipping on qualifying : Karel Krejci?.

ACB Vybrané kapitoly z dejín staršej slovenskej a svetovej literatúry I [textový dokument (print)] / Grupač, Marián [Autor, ZUZFHVMKD, %] ; Lomenčík, Július [Recenzent] ; Cabadaj, Peter.recenzie / book reviews Vydavateľský a literárnovedný, ale azda aj čitateľský záujem o tvorbu Vincenta Šikulu (−) stále trvá.

Posmrtne mu vyšlo niekoľko kníh s rozličnou mierou editorskej práce: od rukopisov z pozostalosti (napr. Udri pastiera; Za odchodom orgovánu) po výbery zo starších textov (napr.Teoretické koncepty dejín knižnej kultúry. Počiatky teoretického myslenia o knihe a knižnej kultúre môžme pozorovať v storočí.

Cieľom tohto výberu je upozorniť na tie (aj staršie) texty, ktoré sú sčasti alebo vcelku podnetné dodnes či už z aspektu terminológie, definovania objektu výskumu, paradigmy alebo metódológie.